Σύμβουλος Διοίκησης Κρατικοί & Διεθνείς Οργανισμοί

Management Consulting

Αποτελεί τιμή για την SNSfortech, η επιλογή της για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ομίλους Εταιρειών, Δημόσιους Οργανισμούς και στην Κυβέρνηση. Η εταιρεία αναπτύσσει με βάση τις προτεραιότητες του πελάτη, όλες τις διαδικασίες που αφορούν:

  • Ασφάλεια δικτύου έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο
  • Ασφάλεια εταιρικών δεδομένων
  • Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών
  • Αξιολόγηση τεχνολογικών προτάσεων
  • Προστασία εταιρικών πληροφοριών & επωνυμίας
  • Ανάπτυξη διαδικασιών & πρακτικών παραγωγής
  • Στρατηγικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού
Management Consulting

Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διοίκηση μέσω των ακόλουθων βασικών λειτουργιών:
Σχεδιασμός: Αποφάσεις σχετικές με τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους.
Οργάνωση: Επίβλεψη του ανθρώπινου και μη δυναμικού.
Συντονισμός: Δημιουργία κατάλληλης δομής για επίτευξη των στόχων.
Διοίκηση: Προσδιορισμός στόχων και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού.
Έλεγχος: Έλεγχος προόδου και συμπόρευσης με το σχεδιασμό.