Εξειδικευμένα Εργαλεία Διαχείρισης Κλειδαριών, Ήχου & Αισθητήρες

A. Wendt GmbH

Ziel-Fiex - A. Wendt GmbH Η SNSfortech, ως αντιπρόσωπος της Α. Wendt GmbH στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέρει στις κυβερνητικές αρχές ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων διαχείρισης κλειδαριών και χρηματοκιβωτίων καθώς και άλλες ειδικές συσκευές και εξειδικευμένα συναφή εργαλεία. Με περισσότερα από 3000 διαφορετικά εργαλεία, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα πιο σύνθετα συστήματα ελέγχου πρόσβασης παγκοσμίως. Ανάλογα με τις ανάγκες, παρέχονται οι κατάλληλες και εξατομικευμένες συμβουλές και προτείνονται λύσεις, με βάση τις οποίες εγγυόμαστε πως ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία. Τα συγκεκριμένα εργαλεία απευθύνονται αποκλειστικά σε κυβερνητικές υπηρεσίες και αποστέλνονται από τον κατασκευαστικό οίκο για απευθείας παράδοση στις κυβερνητικές αρχές.

Zieh Fix Για αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες, η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάποιας κλειδαριάς μπορεί να διασφαλίσει σε έκτακτη κατάσταση την προστασία ανθρώπινης ζωής ή και να οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση γενικότερα αποστολής της Πολιτείας για την προστασία των πολιτών της. Ως εκ τούτου, προσφέρονται τα κατάλληλα εργαλεία και οι αντίστοιχες μέθοδοι, οι οποίες επιτρέπουν στον αρμόδιο κρατικό Φορέα να διασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική πρόσβαση σε ασφαλισμένους χώρους, χωρίς την πρόκληση καταστροφής.
sensor tools Παρέχονται ειδικοί αισθητήρες που καλύπτουν ευρεία επιχειρησιακή γκάμα, με σκοπό να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες που επιχειρούν σε δύσκολα περιβάλλοντα και να διευκολύνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της εκτέλεσης των θεσμοθετημένων υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
lockmaster Οι έξυπνες συσκευές ήχου και ακρόασης μπορούν να λειτουργήσουν σε ποικίλα περιβάλλοντα, σε κοντινή απόσταση ή απομακρυσμένα, παρέχοντας την τεχνική υποστήριξη που είναι αναγκαία στις κυβερνητικές Υπηρεσίες για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής τους.